Thể loại:Sách lịch sử

Từ Điển Sử
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lịch sử Việt Nam

Lĩnh Nam Chích Quái (Huyền Sử) - Tác giả: Trần Thế Pháp

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Tác giả: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo (1856-1881)

Việt Nam Sử Lược - Tác giả: Trần Trọng Kim.

Lịch sử Trung Hoa

Sử ký Tư Mã Thiên - Tác giả: Tư Mã Thiên

Phong Thần diễn nghĩa

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

S